AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA

Aktywność życiowa każdego człowieka zależy od złożonych układów czynników zewnętrznych i wewnętrznych i zwracania uwagi jedynie na jedne z nich, a pomijanie innych utrudnia pełne współ­działanie z ludźmi /zob. Dąbek 1987» Lindsay i Norman 1984-/. Na podkreślenie zasługuje stwierdzenie, że szybkie i nieraz gwałtow­ne zmiany szeroko rozumianego środowiska oddziaływują wyraźnie na życie współczesnego człowieka. Dlatego przyjmowanie jakiegoś jed­nego, uproszczonego poglądu na środowisko może bardzo zubożyć praktyczną działalność w społeczeństwie. Jednostronne ujmowanie środowiska, które nie będzie uwzględ­niało całego bogactwa różnic między konkretnymi osobami łatwo prowadzi do oderwania się od rzeczywistości i ugrzęźnięcia wśród nierealistycznych i sztywnych schematów. Zaczyna się w ten spo­sób operowanie pewnymi sztucznymi tworami, namiastkami żywej współczesności i przerywa się związki z bieżącym życiem w jego różnorodnych przejawach. Może również pojawić się pozorna dzia­łalność, która w najlepszym razie dotyka jedynie powierzchni dy­lematów, sukcesów i porażek ludzkiego działania w świecie. Każda bowiem osoba wymaga indywidualnego podejścia, które uwzględnia­łoby w pełni jej osobisty system znaczeń życiowych. Pragnę zachęcić wszystkich pracowników domów kultury do roz­wijania i kształtowania umiejętności rozpoznawania indywidual­nych koncepcji środowiska i takiego współdziałania z ludźmi, aby postulaty te stawały się coraz to bardziej wartościowe w ujęciu współczesnym.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!