AUTONOMIA DOMU KULTURY

10

 

Jakkolwiek samodzielność domu kultury podporządkowanego gminie wydaje się większa /jest jednostką organizacyjną gospodarczo i prawnie wyodrębnioną/, to jednak dodatkowym czynnikiem ograniczającym jest jej resortowe przyporządkowanie. W chwili urzeczywistnienia własności komunal­nej i usamodzielnienia gmin pojawi się możliwość w pełni lokalne­go rozwiązywania wszelkich problemów organizacji i funkcjonowania domów kultury. Jego suwerenem stanie się gmina, jej rada narodowa* Czy będzie to droga prowadząca do autonomii domu kultury?Wszakże autonomia domu kultury, chociaż ma znaczenie dla zakre­su możliwej samorządności, automatycznie jej nie rodzi. Nie ma bo­wiem prostej zależności przyczynowej między autonomią a samorząd­nością’’. Autonomia dotyczy bowiem zakresu samodzielności jednos­tki organizacyjnej, a samorządność jest rozwiązaniem ustrojowym stosunków panujących w tej jednostce i systemu kierowania nią.Rozwiązania systemu kierowania domem kultury mogą pojsć w trzech kierunkach:a/ stworzenia kolektywnego zwierzchnictwa nad domem kultury,złożonego z rady grupującej przedstawicieli wszystkich sił społe­cznych reprezentowanych w gminnej radzie narodowej; rada ta „by­ła by wówczas organem samorządu terytorialnego, powołanym do ste­rowania domem kulturyjb/ wyłonienia w drodze demokratycznych wyborów spośród uczes­tników domu kultury rady czy kolektywnego zarządu domu kultury i przekazanie tej radzie uprawnień sterowania całą działalnością;c/ powierzenie samodzielnego kierownictwa określonemu pracow­nikowi, przy jedynie doradczym udziale jakiejś rady społecznej.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!