AUTORSKI DOM KULTURY

Autorski dom kultury jest podwójnie autorski: raz dlatego, że jest czyjś w sensie organizacyjnym, własnościowym, czy programo­wym i po drugie, że każdy pracownik merytoryczny /poza obsługą i administracją/ realizuje własny program działania. Kierownik,po­przez twórczą działalność organizatorską,inspiruje fcwórczośc swo­ich podwładnych, ci zaś kształtują twórcze postawy uczestników domu kultury. Podsumowując ten fragment opracowania można powiedzieć, że podstawowe założenia projektu integracji społeczności lokalnej wokół funkcjonującego w niej domu kultury są następujące: demo­nopolizacja kultury, wiełopłaszczyznowość działania placówki,wie- lofunkcyjność posiadanych pomieszczeń i wyposażenia,aneksja in­nych zasobów materialnych w środowisku do organizowania konkret­nych, imprez, wszechstronne przygotowanie kadry, odpolitycznienie i odbiurokratyzowanie działalności, wielość źródeł finansowania.Spełnienie w praktyce wspomnianych przesłanek funkcjonowania domu kultury może stworzyć szansę zrealizowania idei integracji społecznej środowiska lokalnego wokół tej placówki. Wyzwalanie inicjatywy społecznej dokonuje się nie tylko w obszarze polityki. Ujawnia się także w nowyen formach działalności kul­turalnej. Placówka jest otwarta na potrzeby społeczne. Zaspokaja je w miarę swoich aożli’.vości i jednocześnie kształtuje upodobania estetyczne mieszkańców poprzez organizowanie wielu różnorod­nych w swoim charakterze imprez. Jeżeli w środowisku istnieje po­trzeba uczestnictwa w imprezach religijnych czy politycznych or­ganizowanych przez różne organizacje, partie polityczne czy koś­ciół, to dom kultury powinien zaspokoić te potrzeby mieszkańców. W krótkim czasie nastąpi prawdopodobnie przesyt zbytnią jednost­ronnością ofert kulturalnych i „rynek” w pełni nasyci się tymi rodzajami imprez. Będą miały one odtąd stałą publicznosc.

 

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!