BLIŻSZE I DALSZE KONSEKWENCJE

  1. Jakie też będą bliższe i dalsze konsekwencje podejmowanych starań i wysiłków, tfiększosć konkret­nych koncepcji zajmuje jakież pośrednie miejsce pomiędzy tymi skrajnymi ujęciami. Czasami jest ono bardziej stałe, czasami uza­leżnione od wewnętrznych lub zewnętrznych warunków. I tak na przykład ocena trudności orientowania się w środowisku może zmie­niać się w czasie w miarę zdobywania doświadczenia życiowego do­tyczącego całokształtu własnej egzystencji lub w jakimś węższym wycinku chociażby rozwijania sprawności zawodowych i uzyskiwania coraz to wyższych stanowisk w pracy.Obecnie wiele osób narzeka, że świat stał się nadmiernie skom­plikowany i zmienia się bardzo szybko, co utrudnia im znalezienie właściwej drogi życioYiiej. Jedno ze źródeł takiego stanu rzeczy stanowi niedocenianie umiejętności właściwej hierarchizacji na­pływających wiadomości. Jeśli każdą informację traktuje się jako równie ważną, wówczas środowisko przedstawia się rzeczywiście ja­ko chaotyczny obraz szybko zmieniających się elementów.Matomiast dysponowanie pewnymi zasadami systematyzowania wiadomości, opie­ranie się na dynamicznym systemie osobistych wartości wprowadza ład, który wyjaśnia sytuację i tworzy jasny obraz własnego poło­żenia w świecie. Eależy przy tym pamiętać, że orientacja w śro­dowisku może dotyczyć różnych jego aspektów. Najważniejsze z nich są trzy jak rzeczywiście przedstawia się obecnie otoczenie, w jakim mogłoby ono zostać, w jakim kierunku powinno się ono przekształcić i z jakich względów.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!