DOCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI

Dochód z działalności kulturalnej służy wyłącznie danej placówce. Dysponuje ona tymi środkami, które uzyskała w formie subwencji lub zysku z przeprowadzonych imprez kultural­nych. Ważną sprawą, jak się wydaje, jest też podmiotowość domu kul­tury. Powinien być on autorski w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dom kultury Jana Kowalskiego czy Stanisława Nowaka.Niektórzy lu­dzie realizują swoje potencjalne możliwości twórcze właśnie w kierowaniu placówkami preferującymi twórczy styl pracy i rozwi­jającymi twórcze postawy innych osób. Inni wolą realizować się w konkretnym działaniu artystycznym bądź organizacyjnym. Pragną też być kierowani przez twórczą jednostkę. Wielu psychologów i pedagogów wyraża tęz§, że twórczość wyzwalać mogą jedynie ludzie twórczy, ludzie otwarci na problemy, które niesie z sobą rzeczy­wistość’ .W autorskim domu kultury kierownik dobiera ludzi według włas­nego uznania, uwzględniając zasady twórczego działania w środowi­sku lokalnym. Należy jednak pamiętać, że w praktyce mogą zdarzyć się sytuacje wypaczające taką ideę pracy. Występują one w dzia­łalności tych placówek, których kierownik zniewala podwładnych realizując uparcie swoją ideę i w sposób bezwzględny narzucając zarówno formy jak i treść działalności. Taka placówka nie stwa­rza szans na integrację społeczności lokalnej wokół jej programu.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!