DOM KULTURY JAKO INSTYTUCJA

Domy kultury scharakteryzować można poprzez ukazanie ich spo­łecznego rodowodu, określenie ich miejsca w układach kultury a także poprzez analizę potrzeb i funkcji jakie spełniają w społe­czeństwie.Rodowód domów kultury nie jest jasny. Czy poprzedzały je tak zwane „domy społeczne”, z których pierwsze założone przez P.K. Brzostowskiego w Bereczu i S.Staszica w hrubieszowskim powstały pod koniec XVIII wieku? Mimo wczesnego ich upadku niewątpliwie były inspiracją wielu późniejszych domów społecznych. Pod koniec XIX wieku na ziemiach polskich było ich około 145.Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytania., Wy­daje się, że rodowód domów kultury, ich ideologia i funkcje jakie pełniły, kształtowały się stopniowo przez cały dziewiętnasty wiek  pierwszą połowę dwudziestego wieku. Grały przy tym rolę różne motywy i różne wzory były naśladowane i sprawdzane. Proces ten łączył się z tendencjami egalitarnymi w stosunku do kultury i oświaty niektórych przedstawicieli arystokracji, inteligencji i kleru. Po drugiej wojnie światowej tendencje te przybrały ideolo- giczno-polityczny wyraz oraz otrzymały potężne wsparcie ze strony administracji państwowej. I taki też, polityczno-ideologiczny oraz administracyjny kontekst towarzyszył ich masowemu pojawianiu się w społecznościach lokalnych i pracowniczych. Wpływało to na częsty brak w ich działaniu autentyczności i fasadowy charakter.

 

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!