DOMINUJĄCE RODZAJE

9

 

Jeśli już tak się nie stało, że w procesie historycznego rozwoju nie ukształtowały się sprawnie funkcjonujące w pełni ro­zwinięte grupy samorządowe, obejmując wszystkie ich rodzaje i we wszelkich płaszczyznach działalności, to znając walory samorządności winniśmy ją intensywnie rozwijać tam wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Niewątpliwie jest to i możliwe i niezbędne w domu kultury. Franciszek Kowalewski samorządność uzasadnił jako zasadę działalności kulturalno-oświatowej, a Jan Badura jako zasadę wszelkiej działalności wychowawczej, chociaż ja myślę, że to jest zapewne podstawowa zasada pracy wychowawczej z doros­łymi. W tym duchu rozwijałem swoje uzasadnienia w zbiorze esejów pt. „Problemy i perspektywy samorządności kulturalnej”. I z tych właśnie powodów dom kultury ujmować można jako strukturę sa­morządową. Środowiska domów kultury są niejednolite. Dla ułatwienia ukazania związków między typem środowiska a samorządnością domu kultury skoncentruję uwagę na środowisku miejsko-gminnym czy gminnym, choć również ich charakterystyki będą różne.Dominujące dwa rodzaje podporządkowania domu kultury w tyoh środowiskach reprezentują: a/ dom kultury będący zakładem budżetowym gminy /miasta-gminy/ oraz b/ dom kultury bę­dący jednostką budżetową zakładu pracy.Oba te dotychczas dominujące podporządkowania w znacznym zakresie o- graniczają samodzielność domu kultury.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!