DZIAŁALNOŚĆ KLUBU

Działalność klubu obejmuje/oprócz kultury/również sport i turystykę. I tak: z orkiestrą dętą związanych jest pięćdziesięciu uczestników, z pracownią fotograficzną około dziesięciu, z zespołem muzycznym około osiem osób, do klubu szachowego należy piętnaście osób. W najbliższym czasie planuje się zorganizowanie kursów języków ob­cych. Zdaniem dyrektora domu kultury, największym zainteresowa­niem cieszą się wycieczki, komputery i video /którego zresztą instytucja nie posiada/. Małe zainteresowanie budzą odczyty,kon­kursy recytatorskie itp. Dom kultury usiłował zbadać jakie są po­trzeby i zainteresowania załogi przedsiębiorstwa, publikując w tym celu w gazecie zakładowej stosowną ankietę, na którą niemal nikt nie odpowiedział. Inspiracje do swojej działalności czerpie więc dom kultury z prywatnych rozmów oraz z artykułów publikowa­nych” w gazecie zakładowej. Na samą działalność dysponują kwotą dwóch min złotych rocznie. Uposażenia pracowników, zakup sprzętu oraz remonty pokrywane są przez przedsiębiorstwo z innej puli środków. W dniu przeprowadzania lustracji nie była przewidziana w działalności instytucji żadna impreza.Lustracja potwierdziła aktualność listy zarzutów sformułowa­nych pod adresem domów kultury ponad dziesięć lat temu: profil działalności tych placówek nie jest dostosowany do aktualnych potrzeb różnych kategorii mieszkańców osiedli, w szczególności ludzi dorosłych czynnych zawodowo.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!