ELITARYZACJA UCZESTNICTWA

Może nastąpić elitaryzacja uczestnictwa w kulturze – aktywizacja elity finansowej, -sponso­rowanie elity kulturalnej. Może również nastąpić niewyobrażalne wprost uatrakcyjnienie domu kultury jako placówki kulturalnej,z równoczesnym zanikiem pasywności jej pracowników. Wariant trzeci to uspołecznienie placówki kulturalnej, który omówię też w dwóch wersjach. Jedną z nich skrótowo nazwałem de­monopolizacją i pluralizmem.Podstawowe założenia tego wariantu są podobne do poprzednio omawianych z tym, że dodatkowo zakłada się, iż samorząd lokalny nie jest w stanie utrzymać placówki, ale pia własny interes aby ona w środowisku funkcjonowała. Interes ten wyraża się w tym,że pragnie, aby w placówce odbywały się określone przez samorząd imprezy okolicznościowe może na przykład z okazji 11 Listopada^ może rocznica urodzin J.Piłsudskiego, może rocznica powstania „Solidarności”? itp./. Na tego rodzaju imprezy jest skłonny prze­znaczyć określone fundusze, ale na nic poza tym. Taką ofertę składa kierownictwu domu kultury, który jeżeli ją przyjmie musi podjąć następujące decyzje – wprowadzić odpłatność za uczestni­ctwo w poszczególnych formach aktywności kulturalnej czy eduka- cyjnej i po drugie szukać innych sponsorów, którzy mogliby łożyć na utrzymanie tej placówki.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!