FORMY PRACY

Oczywiście, iż może się zdarzyć, że takich sponsorów znajdzie, pod warunkiem jednak, że placówka bę­dzie świadczyła na ich rzecz określone usługi ten oto sposób placówka kulturalno-oświatowa stanie się zdemonopolizowana,w tym sensie że nie jeden podmiot będzie ją utrzymywał. Pociągnie to za sobą pluralizm programowy, ponieważ każdy podmiot finansujący zapragnie mieć wpływ na treść i formy pracy.Pracownicy takiego domu kultury muszą być zarówno dobrze przy­gotowani jak i dyspozycyjni w stosunku do sponsorów, to znaczy zdolni realizować określone przez nich zadania. Stąd też nie wszystkim to może odpowiadać, zwłaszcza tym, którzy  ambitne plany, ale których ze względu na wymagania sponsorów nić zawsze będą mogli realizować. Formy pracy w takiej placówce można będzie podzielić na dv/a rodzaje: prace zlecone przez podmioty utrzymujące placówkę, w pierwszym rzędzie przez samorząd terytorialny, tradycyjnie pro­wadzone przez domy kultury. W zależności od hojności sponsorów kluby mogą się rozwijać za zróżnicowaną odpłatnością. W moim przekonaniu w takiej wersji domu kultury mogą być właśnie to formy zagrożone, bowiem w pierwszym rzędzie instytucja musi się wywiązać ze zobowiązań w stosunku do sponsorów.Wersja druga – dom kultury własnością samorządu terytorialne­go – zakłada, że uspołecznienie placówki może się przejawiać w tym, że istotnie samorząd przejmie ją pod swoje władanie.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!