ISTOTNE OGNIWO

Niemniej sądzę, że w toczącej się w publicystyce dyskusji o tym, czy pozostawić, czy zlikwido­wać dom kultury głośno oświadczam, że należy go zreformować i po­zostawić w gestii samych mieszkańców. Oni powinni decydowac o jego profilu i zatrudnianiu odpowiedzialnego kierownika i rozli­czaniu go z działalności na rzecz środowiska. Z drugiej jednak strony muszą zaistnieć warunki gwarantujące utrzymanie domu kul­tury jako placówki upowszechniania kultury narodowej,rozszerza­jącej świadomość społeczną wszystkich obywateli. Placówki kultu­ry są istotnym ogniwem w realizacji idei edukacji kulturalnej społeczeństwa. W praktyce mogą wystąpić dwie, odmienne orientatacje dotyczące przyszłości tych placówek. Z jednej strony samo­rząd terytorialny będzie decydował nie tylko o profilu, czy nie­kiedy/programie działania domu kultury, ale także o jego przez­naczeniu jako instytucji społecznej i gospodarczej. Z drugiej strony występuje interes ogólnospołeczny. Kultura generowana i upowszechniana w placówkach lokalnych jest środkiem zachowania tożsamości narodowej, powinna więc istnieć jakaś instancja wspie­rająca zarówno finansowo jak i programowo dom kultury.Trudno jest mi w tej chwili wskazać jakieś wyjście z tej pa­towej sytuacji, jak pogodzić sprzeczne interesy aby z jednej strony upodmiotowić lokalne instytucje, z drugiej zaś, aby zacho­wać bazę upowszechniania kultury narodowej kierowaną przez ja­kieś centrum.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!