ISTOTNE ZAGADNIENIE

8

 

Istotnym zagadnieniem jest takie ukształtowanie relacji między samorządową strukturą domu kultury a jego kadrą zawodową, aby możliwe było efektywne urzeczywistnianie funkcji tej instytu­cji. Sprawa jest trudna. Kadra domu kultury jest podporządkowana hierarchicznie, samorządy natomiast nie. Ponadto, ustanowienie samorządnej struktury domu kultury nie rozstrzyga zakresu tej sa-. samorządności. W zakres kompetencji samorządu może wchodzić lub nie powoływanie kadry. Są więc możliwe w tym zakresie dwa warian­ty rozwiązań:a/ samorząd rozwinięty /pełny/ obejmuje również kompetencję do powoływania kadry; wówczas pracownik staje się funkcjonariu­szem samorządnej grupy,b/ samorząd niepełny implikuje jedynie prawo do współdziała­nia z pracownikami, którzy wykonują zadania rzeczowe powierzone przez dyrektora. W sprawacfe kadrowych samorząd może tylko składać wnioski i postulaty. Rozstrzyganie tych i innych Spraw związanych z samorządnością w domu kultury /czy z samorządnością domu kultury/ winno być świa­domym działaniem, ukierunkowanym nie tyle czyjąś wygodą i ambi­cją, co określonym założeniem strategicznym, realizującym przy­jęty model domu kultury, najbardziej przydtny w danym typie śro­dowiska, realizujący najpełniej założone funkcje działalności kulturalno-oświatowej.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!