ISTOTNE ZAGADNIENIE

Istotnym zagadnieniem w działalności placówki  wartości, które na zakrętach historii umknęły z powszechnej Świadomości, a zawarte są w tradycji kulturowej społeczności lo­kalnej. Chodzi tutaj zarówno o przywołanie ducha społeczn^;;.poli­tycznej, ekonomicznej i kulturalnej działalności luszi zamieszku­jących dawniej te tereny, czy wydobywanie wartościowych,z punktu widzenia zachowania tożsamosci społecznej/cech osooowości przy­wódców lokalnych społeczności. Pamięć tych bohaterów rozpropago­wać można w wielu formach działalności kulturalnej, wykorzystując pamiątki rodzinne, czy wspomnienia osóo żyjących, a pamiętając dawne czasy i tamtych ludzi. Działania takie  pracowników domu kultury mogą w całości zrealizować osooy zainte­resowane tą problematyką, krewni, sąsiedzi, .najomi wykorzystując własne pomieszczenia, sprzęt, a nawet zasoby materialne i -mar­sowe.Ważnym zadaniem edukacyjnym placówek kultury jest kształtowa­nie gustów i upodobań estetycznych uczestników poprzez propago- 7/anie sztuki, a także zawartych w innych ofertach kulturalnego spędzania wolnego czasu. Można stymulować działalność kultu­ralną w środowisku poprzez inicjowanie różnorodnych imprez, cho­ciażby większość z nich nie przynosiła zakładanych efektów. Ak­tywne staranie się o zainteresowanie mieszkańców może spowodować stały udział w ^przedstawianych ofertach.Istotnym zagadnieniem w realizacji projektu integracji społe­cznej wokół programu domu kultury jest stosowanie zasady nie róż­nicowania pod względem wieku, płci, czy pochodzenia społecznego jego uczestników. Realizacja takiej zasady przynosi przede wszy­stkim efekty wychowawcze. Powstają spotkania przedstawicieli róż­nych pokoleń, ludzi odmiennie odczuwających i rozumiejących świat, którzy mogą przekazywać doświadczenie i wiedzę następnym pokole­niom.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!