KAŻDA KONCEPCJA

Przedstawione wyżej uwagi miały podkreślać znaczenie posiada­nych przez poszczególne osoby poglądów na swoje otoczenie i nastawien do niego umożliwiających różnego typu działalność.Poglą­dy te i nastawienia, nazywane przeze mnie osobistą koncepcją erodowiska, można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Dla nas szczególnie ważne wskazanie, w jaki sposób konkretne koncepcje przedstawiają znaczenie środowiska w życiu danej jednostki. Czy pomagają człowiekowi odnaleźć się we współczesnym swiecie i osiągnąć pożądaną jakość życia, czy też obniżają wartość włas­nej egzystencji, a z tym i możliwości współdziałania z innymi ludźmi /por. Kulczycki 1988/. W takim ujęciu warto zwrócić naj­pierw uwagę na trzy sprawy. i każdej koncepcji zawiera się mniej lub bardziej wyraźna ocena stopnia trudności orientowania się w środowisku, właściwe­go poznawania go dla podejmowania i rozwijania odpowiednich działań. Miektóre koncepcje jakby podpowiadały, że orientacja ta jest łatwa w ogóle lub w pewnych tylko zakresach i można bez większego trudu ustalić, do czego warto dążyć i w jaki spo­sób realizować własne zamiary. Inne natomiast sugerują, że śro­dowisko jest bardzo pogmatwanym obszarem, w którym nigdy nie ma pełnej pewności o co właściwie chodzi, jakie wartości wybierać i jakimi drogami je osiągać.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!