MONOPOLIZACJA INSTYTUCJI

W przypadku monopolizacji instytucji kulturalno-oświatowej nie muszą byc zuniformizowane formy pracy, ale treść jej stanie się monopolityczna. Przewidywać należy, iż właścicielowi będzie zależało, aby formy działalności były zróżnicowane, atrakcyjne, takie by przyciągały nie tylko członków danej organizacji ale jej sympatyków i tak zwanych „zwykłych” obywateli.Należy przypuszczać, że w takim przypadku ujawnią się dwie kategorie uczestników. Jedna – członkowie danej organizacji i druga pozostali. Pierwsi w jakimś stopniu będą uprzywilejowani /może bezpłatne karty wstępu, może zniżki?/, ..a drudzy będą trak­towani inaczej o Ma to swoje złe i dobre strony. Pierwsi czując się uprzywilejowani będą mieli pewien komfort psychiczny i poczu­cie wpływu na zdarzenia, co zawsze podnosi poczucie wartości każ­dej jednostki. W nieco gorszej sytuacji będzie druga kategoria uczestników, którzy będą świadomi, że korzystają jakby „z łaski sponsora.Zastanawiając się nad społecznymi skutkami monopolizacji trze­ba powiedzieć, że będą one uzależnione od miejscowości,w której zlokalizowana jest placówka. Jeżeli w danej miejscowości jest jedna placówka nastąpi wyraźne ograniczenie dostępności do edu­kacji dorosłych, ponieważ dom kultury czy klub w programie swoim będzie uwzględniał potrzeby członków danej organizacji, a nie społeczności lokalnej. Jeżeli natomiast będzie to jedna z wielu placówek, wówczas nie będzie wielkiego zaburzenia w ofercie edu­kacyjnej czy kulturalnej.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!