NAJNOWSZE DOŚWIADCZENIA

16
  1. Najnowsze, doświadczenia samorządowe są w Polsce ubogie, mi­mo bogatej historii samorządu terytorialnego, społeczno-zawodowe­go np. adwokatura, izby lekarskie, cechy rzemieślnicze i kupiec­kie, samorząd akademicki/, stowarzyszeniowego, studenckiego czy uczniowskiego. Nikła obecnośc tych historycznych doświadczeń w świadomości i zachowaniach obecnych pokoleń prowadzi do operowa­nia bardzo uproszczoną formułą samorządu. W tych uproszczonych ujęciach samorząd kojarzy się wielu ludziom przede wszystkim z prawem do nie robienia czegoś, a nie z prawem do robienia cze­goś. Jest to możliwa paralela do przywołanego przez Richarda Hoggarta wyobrażenia wolności,jako wolności „od” czegoś, a nie wolności „do” czegoś, na przykład do pracy, do obowiązku, do od­powiedzialności. Przecież z pracą, z twórczością, z obowiązkiem czy odpowiedzialnością wiążą się także satysfakcjonujące graty­fikacje /np. zarobek, uznanie społeczne, uczucie dumy/, ale więk­szość ludzi, a zwłaszcza ludzie gnuśni, będący także produktem złego wychowania lub ludzie zdemoralizowani wolność pojmują jako należność gratyfikacji bez tamtych zobowiązań i świadczeń włas­nych. A więc wolność wedle zawołania! „ja się na świat nie pros- siłem”. Samorząd jest tymczasem jedynie uprawnieniem do działań konstruktywnych, nieegoistycznych, do społecznej, prawnej i eko­nomicznej odpowiedzialności za zachowania jego członków i całej zbiorowości.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!