NAJWIĘKSZE ZAINTERESOWANIE

Nieobserwuje też i nie dostrzega żadnych prób manifestowania czy artykułowania tych potrzeb. Z doświadczeń pracowników wynika, że największym zainteresowaniem cieszy się rozrywka i rekreacja oraz różnego rodzaju hobby /np. hodowla rzadkich roślin, szkutnictwo itp./. Szczególnie małe zainteresowanie budzą odczyty. W dniu,w którym dokonywałem lustracji, powinny się odbyć – według planu-trzy tak zwane stałe imprezy. Odbywała się tylko jedna i to w zubożonym zakresie.Zakładowy Dom Kultury „Y” w mieście P. Adresatem jego dzia­łalności jest przedsiębiorstwo zatrudniające ok. 4000 pracowni­ków. Dom kultury dysponuje powierzchnią ok. 350 m2, na którą składa się 8 pomieszczeń w tym jedna większa sala. Standard tych pomieszczeń jest wysoki. Dom kultury dysponuje różnorodnym sprzę­tem: zestawem instrumentów dla orkiestry dętej i dla^małego ze­społu muzycznego, sprzętem fotograficznym a nawet projektorem umożliwiającym wyświetlanie filmów panoramicżnych. W ocenie dy­rektora sprzęt ten jest nieodpowiedniej jakości i jest go zbyt mało. Inna rzecz, że niektore jego rodzaje /np. projektor/ nie są w ogóle wykorzystywane. v» aomu Kultury zatrudnionych jest siedmiu pracowników merytorycznych, dwunastu pomocniczych oraz dwóch na tak zwanych godzinach zleconych. Zarobki pracowników, etatowych wynoszą około 140 tys. złotych miesięcznie. Mogłem stwierdzić, że podczas przeprowadzania lustracji w siedzibie in­stytucji znajdowało się tylko trzech pracowników.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!