OBAWA PRZED ŚRODOWISKIEM

  • Obawa przed środowiskiem powoduje zazwyczaj nadmierną czujnośc i może prowadzić do chronicznego zmęczenia a nawet apa­tii,-co obecnie dosyć często występuje u wielu osób.Z zawartymi w koncepcjach środowiska poglądami na jego nasta­wienie do danej jednostki łączą się zazwyczaj oczekiwania. I w niektórych tego rodzaju koncepcjach występują przekonania,że od &rodowiska można bardzo dużo wymagać, ponieważ wiele się z róż­nych powodów „należy”. Nie zawsze to wszystko wyraźnie uświada­mia się, ale z zachowań wielu osób i ich, nie zawsze jasnych, wypowiedzi można się domyślać takiego•stosunku do otoczenia. W tym właśnie prawdopodobnie, tkwią źródła dosyć często dziś ob­serwowanych pretensjonalnych relacji ze środowiskiem. Negatywne skutki tego rodzaju zależności przejawiają się zazwyczaj w bez­podstawnych nadziejach na wsparcie społeczne w trudniejszych sy­tuacjach, zamiast rozwijania systematycznych i energicznych dzia­łań polepszających własne położenia życiowe. Odwrotne nastawie­nia – że nic mi się nie należy prowadzą do niepotrzebnej izola­cji i poczucia opuszczenia przez innych, chociaż w rzeczywisto­ści takie zależności wcale nie muszą występować. Nie widzi się bowiem/wskutek posiadania określonej koncepcji srodowiska/wszy­stkich dostępnych możliwości otrzymywania pomocy i rozwijania właściwej współpracy ze swym otoczeniem.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!