OKREŚLONA OSOBA

Ok­reślona osoba może nawet czuc się w pewnym sensie niewolnikiem własnego środowiska i wszystkie swoje niepowodzenia i sukcesy przypisywać jego oddziaływaniom.Tymczasem do środowiska należy podchodzie jak najbardziej ela­stycznie, podobnie zresztą jak i do innych wyznaczników własnego losu. Wszystko zależy przede wszystkim od specyfiki całości, w której przebiega droga życiowa konkretnego człowieka – w danym środowisku. W niektórych okolicznościach środowisko może być bar­dzo stabilne i nawet wytężone wysiłki nie doprowadzą do jego zmiany. W innych zmiany występują łatwo, należy jedynie wyraźnie to sobie uświadomić i podjąć odpowiednie starania. Niekiedy śro­dowisko wyjątkowo sprzyja zamiarom osoby, a kiedy indziej jakby celowo utrudnia je, hamuje a nawet blokuje. Miektćre jednostki potrafią zauważyć tego rodzaju sytuacje i odpowiednio postępować. Natychmiast dostosowują do zaistniałych układów i konstelacji swoje zachowanie lub podporządkowują je własnym zamiarom, nie tracąc z pola widzenia najwyższych wartości uznawanych we włas­nym życiu. Pozostali, mimo podobnych wysiłków i wydatkowania ener­gii życiowej, rzadziej odnoszą większe sukcesy, ponieważ nie li­czą się v dostatecznym zakresie i stopniu z dynamiką środowiska tych pierwszych mówi się zazwyczaj, że są zaradni życiowo i do­brze radzą sobie z problemami życiowymi, o drugich zaś, że są za­gubieni w swiecie, że są wiecznymi pechowcami, pomimo dużych nie­raz ‚zdolności. Głębsza znajomość ludzi, którzy pozostają w prawidłowych związkach ze środowiskiem wskazuje, że potrzebne w tym zakresie umiejętności można rozwijać, jeśli tylko dysponuje się odpowied­nim nastawieniem życiowym.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!