PLACÓWKI KULTURY

Placówki kul­tury można traktować jako źródło dochodów. Drugi wymiar integra­cji społecznej domu kultury wynika z przyjęcia koncepcji placów- ki autorskiej. Staje się ona wówczas miejscem pracy spotkań i trybuną wyrażania myśli i uczuć jednostek. Staje się kuźnią po­mysłów. Jedną z istotnych cech osobowości kierownika placówki jest umiejętność skupiania ludzi wokół własnego programu oraz wy­zwalania inwencji swoich podwładnych. Działalność kulturalną in­tegrują nie jakiś abstrakcyjny program lecz osobowość lidera grupy. Z moich doświadczeń wynika, że często zespół amatorski tracił swoją siłę przyciągania, kiedy odchodził z niego niekwe­stionowany przywódca, chociaż program pozostawał ten sam. Zatem konkretna jednostka, a nie idea(decyduje o powodzeniu, bądź nie­powodzeniu działalności kulturalnej w środowisku społecznym. Na­tomiast siła oddziaływania idei wzrasta wówczas, kiedy głosi ją lider społeczności lokalnej o Dowodzą tego zresztą liczae badania psychologów społecznych . Nakreślony tutaj zarys koncepcji integracji społeczności lo­kalnej wokół działalności domu kultury zapewne w znacznych ob­szarach nie jest oryginalny. Ideę autorskiego i otwartego domu kultury głosili D.Jankowski i A.W.Nocuń. Przypuszczam, że wiele wyrażanych tu myśli zrealizowano w praktyce, bądź zaistniały obecnie warunki do ich realizacji.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!