POD OPIEKĄ

Stwierdziłem, że odbywały się 4. Pod swoją opieką oś­rodek ma również kilka „klubów rolnika”. Opieka ta jest jednak zdawkowa, gdyż – zdaniem pracowników ośrodka – kluby działają prawie całkowicie fikcyjnie.Osiedlowy dom kultury „X” w mieście P. zlokalizowany jest w zasiedlonym od 20 lat osiedlu mieszkaniowym liczącym około 15 tys. mieszkańców. Powierzchnia zasadniczego budynku wynosi 300 m . W czterech osobnych /pow. ok. 40 md/ pomieszczeniach działają odrębne sekcje. Standard wszystkich pomieszczeń można uznać za wysoki. Dom kultury wyposażony jest w różnorodny sprzęt, którego wartość obliczona według wysokości ubezpieczenia wynosi 13 min złotych. Są to instrumenty muzyczne, urządzenia nagłaśniające, epidiaskopy, video itd. /również w kilku zestawach/. Sprzęt ten nie jest zbyt przeciążony. Na przykład instrumenty muzyczne wy­korzystywane są tylko na próbach i kilka razy w roku na impre­zach okolicznościowych. Dom kultury zatrudnia pięciu etatowych pracowników merytorycznych i jedną osobę na stanowisku pomocni- czym, dwie osoby na pół etatu i jedną na tak zwanych godzinach zleconych. Przydatność pracowników merytorycznych jest – w opi­nii dyrektora – niezbyt duża. Choć ich kwalifikacje formalne wydają się prawidłowe, wykazują oni mało inicjatywy i chęci pracy – mimo zarobków ok. 220 tys. złotych miesięcznie /w tym czasie wynagrodzenie profesora uniwersytetu nie przekraczało 200 tys.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!