PODOBIEŃSTWA I ZWIĄZKI

Choć podobienstwa i związki zachodzące pomiędzy animacją a innymi, tradycyjnymi rodzajami działalności kulturalnej są przedmiotem również dyskusji we francuskiej nauce i publicystyce /por. Żebrowski, 1960; Czerniawska, 1984/, to jednak o wiele większą rolę przyznaje się tam zagadnieniom odrębności i specy­ficzności animacji. Jak pisze Olga Czerniawska, w dyskusji tej do spraw głównych należy ustalenie czy animacja „stanowi nowe zjawisko w praktyce społecznej”? /Czerniawska, 1984, 155/. autorka wskazuje na odpowiedź, jakiej udzielił Simonot. Odróżnił on mianowicie animacje społeczno-kulturalne od tradycyjnej pracy oświatowej. Również i sami animatorzy zajmują tu określone sta­nowisko: „Jak wykazały badania, animatorzy przeciwstawiają się jednak tendencjom do stawiania znaku równości pomiędzy tym, co było, i tym co jest obecnie. Animacja w ich opinii obliguje do innego układu relacji pomiędzy animatorem a uczestnikami.Ten in­ny stosunek wynika z odmiennego rozumienia funkcji kultury. Nie chcą nauczać o kulturze /przez duże k/ ani propagować jej nie­przemijających wartości. Dążą do tego, aby odbiorca sam umiał je odkryć i odnaleźć przez uświadomienie sobie czym jest kultura /przez małe k/.” Podobne tendencje obserwuje się w samej działal­ności i w jej teorii: „Charakterystyczne, że animacja dotąd wią­zana z teorią czasu wolnego i pracy socjalnej zaczyna poszukiwać wyróżniających ją podstaw.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!