Tag Archives: lektury z gwiazdką matura 2015 cke

System call center do komórki – kryteria wyboru

Komunikacja z klientami (lub z potencjalnymi klientami) to fundament każdego przedsiębiorstwa. Jeżeli więc takowe przedsiębiorstwo prowadzimy, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby tę komunikację możliwie najbardziej zoptymalizować. A jednym z rozwiązań, nad którym warto pomyśleć szczególnie, jest skorzystanie z usług call center. Dzięki temu to firma zewnętrzna będzie uczestniczyć np. w pozyskiwaniu czy obsługiwaniu naszej klienteli, a my będziemy mogli się skupić np. na doskonaleniu naszych produktów.

Zanim zdecydujemy się na system call center, upewnijmy się jednak, czy nasze przedsiębiorstwo potrzebuje takiego wsparcia? Czy firma zewnętrzna posiada odpowiednie doświadczenie w naszej branży? I czy korzysta z nowoczesnych rozwiązań – takich jak system call center do komórki. Obsługa call center powinna potrafić wysłuchać klienta, umieć mu (dobrze!) doradzić, skutecznie zachęcać do skorzystania z naszej oferty i ogólnie – powinna po prostu działać w interesie naszej firmy. Pamiętajmy też, że swoją pracą wpływa ona na nasz wizerunek.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!

UTOŻSAMIENIE Z KULTURĄ

 

Prze­kształceniu się zbioru jednostek w środowisko społeczne towarzyszy proces utożsamiania się jednostki z tym co to środowisko może spoić, a więc z uznawanym wspólnie systemem wartości. Za­prezentowany tok myślenia doprowadził mnie do rozwinięcia ref­leksji o jednostkowym i grupowym wymiarze tożsamości na tle ana­lizy celów i funkcji współczesnego domu kultury.Utożsamianie się z kulturą to droga stałego poszukiwania zgo­dności /jedności/ pomiędzy własną autonomiczną egzystencją a zbiorowością, w której przyszło nam życ, to również szukanie wyższych związków egzystencjalnych z genezą wszystkich wartości konstytuujących człowieka, wartości pozwalających zro­zumieć nasze miejsce w kosmosie i nieść własne ist­nienie od momentu gdy uświadamiamy sobie ten fakt do zaniku tej świadomości.Utożsamianie się z kulturą to uznawanie świadomie i z pełnym przekonaniem za własne, przyjęte przez zbiorowość /grupowe/,ale także przez ludzi w ogóle /uniwersalne/ wartości, wzory zacho­wań, normy moralne, obyczaje, znaki i symbole. Dochodzenie do tożsamości to wrastanie w kulturę grupową i uniwersalną. Jednostka manifestuje tożsamość akceptując wartości, normy i wzory; komunikując się poprzez znaki i symbole; partycypując w realizacji i kreowaniu celów, idei oraz artykułując własną indy­widualność w ramach określonych poprzez kulturę. Instytucje kul­tury są powołane ku temu by tworzyć i rozszerzać te warunki, tak aby jednostka mogła jak najpełniej dojrzewać do manifestowania tożsamości.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!