RODZAJ OŚRODKÓW

Tego rodzaju ośrodki są zresztą najbardziej potrzebne prężne. Funkcjonują bowiem w małych miasteczkach,gdzie mogą byc rozbudzono potrzeby i zainteresowania, które muszą zastąpić wszel­kie wielkomiejskie profesjonalne instytucje /muzea, szkoły artys­tyczne itp./. Przedstawiany ośrodek istnieje w miasteczku liczą­cym blisko 13 tys. mieszkańców. Powierzchnia głównego budynku wy­nosi ponad 700 m2. Składa się nań 6 pomieszczeń, w tym jedna więk­sza sala. Do ośrodka należy też tak zwana Izba Muzealna dysponu­jąca powierzchnią ok. 200 m2. Dodać można, że ową Izbę Muzealną z jedną salą szablonowej ekspozycji martyrologii wojennej miej­scowej społeczności i drugą wykorzystywaną na zmieniające się wystawy sztuki współczesnej, odwiedza rocznie około 2 tys. osób. Ośrodek kultury rozbudowuje się. Przybędzie mu po rozbudowie po­mieszczeń o powierzchni około 1500 m2. Standard istniejących po­mieszczeń uznać można za wysoki. Ośrodek dysponuje sprzętem mu­zycznym, nagłaśniającym, komputerowym oraz video o wartości oko­ło 15 min zł. W jego dyspozycji znajduje się też stary dwunasto­letni samochód osobowo—bagażowy. Sprzęt muzyczny i nagłaśniający bywa wykorzystywany dwa razy w tygodniu na próby zespołów muzy­cznych oraz występy w czasie różnych okolicznościowych uroczysto­ści. Używany jest również co tydzień w dyskotekach. Ośrodek zatrudnią na pełnych etatach 5 pracowników merytorycznych i 3 po­mocniczych.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!