ROZMOWY Z PRACOWNIKAMI

W rozmowach z pracownikami domów i ośrodków kultury na temat nadciągających przemian można zidentyfikować trzy tendencje.Jed­na grupa – typ myślenie. ; nic się nie zmieni – to osoby, które nie przejmują się specjalnie tym co nas czeka w najbliższej przy­szłości wychodząc z założenia, że domy i ośrodki kultury były zawsze i nadal tak pozostanie jak było do tej pory, może tylko nieco biedniej.Druga grupa osób – typ myślenia: obawa przed zagrożeniem – po­strzega procesy demokratyzacji srodowisk lokalnych jako groźbę dla placówek upowszechniania kultury, zagrożenie ich bytu. Obawy te wiążą się przede wszystkim z mającymi nastąpić zmianami w for­mie własności /mienie komunalne/, a w konsekwencji lokalne władze mogą uznać inne potrzeby środowiska /żłobki, przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia itp./ za bardziej priorytetowe i przeznaczyć ba­zę, którą dysponuje dom kultury za zaspokojenie tych właśnie po­trzeb.Nreszcie trzecia grupa – typ myślenia: aktywne poszukiwanie swojego miejsca w środowisku – to wszyscy ci, którzy w procesach demokratyzacji środowisk lokalnych dostrzegają szanse zwielokro­tniające nadzieje na pracę zgodną z ich ambicjami i aspiracjami. Osobiście mam nadzieję, że pierwsi nie będą mieli racji; to, czego obawia się druga grupa będzie marginesem zjawiska i będzie dotyczyło placówek i ludzi rzeczywiście najsłabszych; największe natomiast nadzieje wiążę z oczekiwaniami trzeciej grupy. Nie będzie to jednak sytuacja łatwa i w pełni klarowna, gdyż jak słusznie zauważa Zbigniew Kwieciński /1985/i „…w toku roz­woju zachodzą zmiany nieodwracalne, dyskretne i o wzrastającej złożoności. Żaden etap nie może być przeskoczony, alę zarazem rozwój nie jest ciągły, przeciwnie, ma charakter pojawiających się kryzysów. Przejście na wyższy etap poprzedzony jest fazą de­strukcji”.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!