SAMORZĄD TERYTORIALNY

Może się tak zdarzyć, że samorząd terytorialny przeanalizo­wawszy funkcjonowanie domu kultury czy innej tego typu placówki i stwierdziwszy że! 1/ nigdy instytucja ta nie będzie dochodowa i zawsze będzie czekała na dotacje, 2/ opinie o jej funkcjonowa­niu były, są a prawdopodobnie będą zróżnicowane, 3/ jest wiele bardzo pilnych potrzeb, wiele problemów do rozwiązania w środo­wisku, które właśnie można rozwiązać wycofując dotację z placów­ki kulturalnej – postanawia placówkę zlikwidować. Bazę material­ną sprzedać — najlepiej spółce z kapitałem zagranicznym,podobnie postąpić ze sprzętem. Uzyskuje wówczas niejako podwójne fundusze: pierwsze pochodzą ze sprzedaży majątku, a drugie z wycofania do­tacji na działalność. Likwidacja placówki może mieć skutki za­równo negatywne, jak i pozytywne. Stąd też można przewidywać wersję pesymistyczną rozwoju wydarzeń, jak i wersję optymistycz­ną. Rozpatrzmy najpierw wersję pesymistyczną. Pracownicy zlikwidowanego domu kultury, sfrustrowani, szukają zatrudnienia w innych zawodach, względnie wyjeżdżają do innej miejscowości. W ten sposób praktycznie społecznosc lokalna zos­taje pozbawiona również kwalifikowanej kadry kulturalnej, ucze­stnicy i to zarówno stałych ferm aktywności kulturalnej i eduka­cyjnej jak i uczestnicy imprez masowych, najbardziej odczują brak placówki. Będą się czuli pokrzywdzeni, sfrustrowani i wkrót­ce przestaną się w ogóle interesować aktywną działalnością kul­turalną. Ci, którzy brali udział w zespołach z motywacji instru­mentalnej, będą poszukiwali innych organizacji i instytucji kształcenia i znajdą /ZDZ, prywatne spółki, stowarzyszenia.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!