SAMORZĄDNY CHARAKTER

18
  1. Stąd też winno się jedynie skoncentrować na wyjaśnieniu sensu samorządności tej instytucji, na wskazaniu problemów,które mają znaczenie dla jej środowiskowego usytuowania oraz na nasz­kicowaniu kierunku rozwiązań samorządowych. Nie unikniemy jednak w nim również ogólniejszych pytań o sens samorządności w różnych płaszczyznach współczesnego życia. Od tego zagadnienia je zacznę.Dziś już, odmiennie aniżeli na przełomie lat siedemdziesią­tych i osiemdziesiątych, powszechnej manifestacji dążeń prosamo- rządowych coraz częściej towarzyszy sceptycyzm, a niekiedy nawet zdecydowana wrogość wobec samorządnośći5 Ludzie mają dość sporów, utarczek, posiedzeniowego gadulstwa, a to wszystko kojarzy się z samorządnością, chcą dobrze zorganizowanej pracy, dobrze funkcjo- nujących usług i sprawnego zarządzania życiem publicznym. Samo­rząd tymczasem rzadko jest dostrzegany jako środek prowadzący do takiego ładu.Trzeba jednak uwzględnić kilka istotnych momentów. Przede wszystkim to, że gros sporów o samorząd dotyczy sfery gospodar­czej, często z wyraźnym pomijaniem innych sfer, choc wnioski dia­gnostyczne i prognostyczne bywają w sposób nieuprawniony genera­lizowane na całosc życia społeczno-gospodarczego. Ponadto,uprasz­cza się i nie „cieniuje” typologicznych różnic zjawiska samorząd­ności, A jest przecież istotna różnica między w pełni rozwiniętą samorządnością określonej autonomicznej struktury, a jakimiś fragmentarycznymi czy zgoła marginesowymi przejawami samorządno­ści w strukturach pozbawionych takiej autonomii.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!