SPOŁECZNE OPARCIE

Powinny dać oparcie różnorodnym społecznym inicjatywom z sze­roko rozumianej sfery kultury, co przy niedostatku środków finan­sowych powinno umożliwić bardziej efektywne wykorzystywanie stwo­rzonej wysiłkiem społecznym bazy. Domy kultury również powinny poszukiwać w środowisku partnerów współorganizacji i współfinan­sowania istotnych dla danych grup działań.Ogromne zmiany systemu społeczno-politycznego wskazują na ro­dzenie się nowych potrzeb, artykułowanie ich i samoorganizację zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych w środowiskach lokal­nych.Potrzeby te mogą zderzyć się z różnego rodzaju sytuacją w śro­dowisku: braku miejsca do ich zaspokajania /głównie nowe osiedla, częśc wsi/,istniejącą bazą zaanektowaną przez dotychczasowych monopoli­stów /np. kluby RSW lub GS na wsi/, nie spełniającą swych zadań zgodnie z potrzebami, często z pomieszczeniami świecącymi pust­kami lub wręcz nieczynnymi – jak duża ilość klubów wiejskich,placówkami dobrze wypełniającymi zapotrzebowanie wąskiej grupy społecznej;nie mającymi jednak prawie żadnych możliwości na poszerzenie swej działalności /np. z powodu braku dostatecz­nej bazy/, ani też nie istniejącymi w świadomości społecznej ja­ko miejsce realizacji innego typu zadań. /Dom kultury,klub o- siedlowy często funkcjonuje w świadomości społecznej jako miej­sce, gdzie przychodzi się będąc „zapisanym” do określonej grupy zespołu, koła zainteresowań itp., w określonych godzinach,gdzie nie ma miejsca na inicjatywę i samoorganizację grupy mieszkańców, gdzie korzysta się lub nie z gotowej, zaproponowanej przez kadrę placówki propozycji./

 

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!