ŚRODOWISKO LOKALNE

Pora najwyższa zapewne wyjaśnić nieco wyraźniej różnicę zacho­dzącą pomiędzy wspomnianymi powyżej rozumieniami kultury opatrzo­nymi roboczo przeze mnie literami: „K” i „k”. 0 pierwszym rozu­mieniu wspomniałem już, że ma wartościujący charakter – określo­ny zasób kultury, czy określoną kulturę uznaje za bardziej wartościowe od innych. Stąd w opartym o to rozumienie upowszechnia­niu kultury z góry założona jest wyższość pewnego zasobu nad | innymi, on też dlatego właśnie jest wybranym przedmiotem dzia­łalności. Inaczej w przypadku rozumienia kultury przez „k”.’Tu zakłada się równowartościowośc różnych zasobów kultury, róż­nych kultur. Stąd oparta o to rozumienie działalność nie zakłada z góry określonych zasobów jako swoich przedmiotów. Konsekwencją tego jest również fakt, że przedmiotem tej działalności mogą być różne, czy nawet sprzeczne ze sobą kultury i zasoby kulturalne.Jak już wspomniałem środowisko lokalne zainteresowane może być szczególnie działalnością opartą o rozumienie kultury przez „k”, które zakłada równowartościowośc różnych kultur. Nie jest to całkiem ścisłe. Aby działalność ta była adekwatna do potrzeb społeczności lokalnej musi zawierać również pewien komponent war­tościowania odpowiadający potrzebom lokalnym. Naszkicowane warunki działalności kulturalnej opartej o rozu­mienie kultury przez „k” oraz adekwatnej do potrzeb społeczności lokalnej spełnia model usługowy nastawiony na zaspokajanie wspom­nianych potrzeb. Specyficzną cechą tego modelu jest właśnie jego bezwartościowy charakter, istotne jest tu tylko samo nakierowa­nie na zaspokajanie potrzeb środowiska.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!