SZEROKIE ZNACZENIE

Punktem odniesienia nie bywa społeczność, w której znajduje się dom kultury a bywa nim organ założycielski, finansujący i nadzorczy.Szerokie znaczenie tego pojęcia stosowane też było przez E.Durkheima – choć w innym nieco rozu­mieniu. Według Durkheima instytuc je., są zespołami ustalonych działań oraz idei, które jednostki zastają jako coś gotowego i narzucającego się, coś co pomaga przy tym w krystalizowaniu się świadomości.  Przykładem takiej instytucji jest religia. Funkcją instytucji jest utrwalanie grupy, zapewnianie przewagi sił spa­jających nad rozluźniającymi. Podobnie, zwolennikiem szerokiego znaczenia tego pojęcia był Ch.H.Cooley, według którego instytucje są określonym i utrwalonym stanem świadomości kooperatywnej /prawo, zwyczaj, system wychowawczy/. Takie szerokie znaczenie obecne też jest w teorii T.Parsonsa, gdzie instytucje są utoż­samiane z konstytutywnymi strukturami systemów społecznych a pro­ces instytucjonalizacji obejmuje normatywne składniki systemów kulturowych i ich wykształcenie przez zbiorowość. Szersze rozu­mienie instytucji wydaje się powszechniejsze w teoriach socjolo­gicznych. Jest też metodologicznie bardziej przydatne od rozu­mienia węższego a także teoretycznie lepiej uzasadnione. Węższe pojęcie jest zaś łatwiej uchwytne empirycznie.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!