TRUDNOŚCI WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA

Stanowi to groźne niebezpieczeństwo dla wszelkiej pracy z ludźmi. Opieranie się bowiem na uproszczonych, sprowadzonych do najprostszych^ przez to i łatwiejszych do wy­różniania i operowania, modelach środowiska i człowieka oraz ich wzajemnych relacjach prowadzi często do wygodnych fikcji. Gubi się przy tym, najwartościowsze w praktycznych codziennych dzia­łaniach, indywidualne możliwości konkretnych ludzi oraz sprzyja­jące im niepowtarzalne struktury zmieniających się środowisk /por. Lewicki 1960, Manicas i Secord 1985. Człowiek współczesny ma wiele trudności ze znalezieniem właś­ciwej drogi życiowej w szeroko rozumianym środowisku. Nie wyróż­nia bowiem takich struktur społecznych, które ułatwiałyby ma ro­związywanie tego rodzaju zadań. Doświadcza natomiast różnorod­nych przeświadczeń hamujących kontrolę wpływu na środowisko,czy oddziaływania tego środowiska na mechanizmy regulacyjne własnej aktywności. Często stwierdza, że konsekwencje jego postępowania różnią się od zamierzonych i przekraczają granice tolerancji na zmiany. Dosyć często, dopiero po pewnym czasie, uświadamia so­bie pełniej motywy postępowania i jest mniej lub bardziej zdzi­wiony, a nawet zaskoczony niezwykłością własnych aziałan.Mie ro­zumie więc ani zmian i przekształceń w świecie, ani własnego ro­zwoju i kształtowania się nowych poglądów i na stawień. Miewa często poczucie, że mógłby działać, ale nie rozumie po co i jaki miałoby to sens.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!