UWZGLĘDNIONA TEZA

Mając te fakty na względzie i podejmując się próby zarysowa­nia kierunków rozwoju edukacji dorosłych w placówkach upowszech­niania kultury takich jak domy kultury, kluby, ośrodki kultury, trzeba przewidywać rozmaite rozwiązania organizacyjne i meryto­ryczne. Jednakże, biorąc pod uwagę stanowisko ministra kultury i sztuki, wszystkie rozwiązania będą oparte na jednej podstawie prawnej, głoszącej zasadę, że w społeczności lokalnej jej samo­rząd decyduje oraz rozwiązuje wszystkie problemy. Zatem znika Za­sada, że instytucje kulturalne takie jak domy kultury /poza kil­kunastoma, które weźmie pod swoją kuratelę minister kultury i sztuki/, kluby, ośrodki kultury, świetlice, są utrzymywane przez państwo.Uwzględniając tę zasadę przewiduję, że w najbliższej przysz­łości może się pojawić w poszczególnych miejscowościach zespół pociągnięc praktycznych radykalnie zmieniających funkcję i orga­nizację placówek kulturalno-oświatowych. Przy czym przewidywać należy, iż w poszczególnych miejscowościach owe decyzje będą się znacząco różniły. A zatem poniżej przedstawiam kilka wariantów możliwych do wystąpienia. Krótki ich opis uzmysłowi również pro­blem edukacji dorosłych.Wariant I – Likwidacja placówek kulturalno-oświatowych z krajobrazu kulturalnego miast i wsi.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!