W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

W zależności od rodzaju zaspokajanej potrzeby można wyróżnić tu warianty wspomnianego mo­delu działalności usługowej.I tak na przykład działalność ta mo­że byc nastawiona na zaspokajanie istniejących już określonych potrzeb kulturalnych. Nie można również wykluczać istnienia w środowisku lokalnym potrzeby wykreowania określonych potrzeb kul­turalnych. Wtedy działalność usługowa mogłaby przyjąć formę upow­szechniania kultury. Upowszechnianie to – szeroko traktowane – może się nie tylko do upowszechniania danego zasobu kul­tury, lecz również do upowszechniania – a więc kreowania – po­trzeb z nim związanych.Jednak bardziej prawdopodobna wydaje się tu być sytuacja prze­ciwna. Jak zauważa Marcin Czerwiński: „środowiska pracy ustabi­lizowane już i zadomowione w miastach wytworzyły typ ‘szerokiej’ publiczności,mniej skłonnej do tego, by poddać się ukierunkowa­niu przez formy upowszechnieniowe” … „zwiększone kompetencje kulturowe i wzmożona potrzeba określenia się podmiotowego prze­ciwstawiają się tradycyjnym trybom działania „upowszechnieniowego” /Czerwiński, 1985, 57, 69/* Tak więc bardziej prawdopodobna wydaje się byc wyraźna niechęć społeczności lokalnych do podda­wania się upowszechnieniowym oddziaływaniom kreowania nowych po­trzeb.Perspektywa nadchodzących zmian czyni prawdopodobnym zwiększe­nie rangi srodowisk lokalnych w społeczeństwie. Jednak nie uleg­nie zapewne w początkowym okresie zmianie sytuacja obecną tych środowisk, charakterystyczny dla nich niedorozwój, to jest słaba integracja społeczna, słaba aktywność kulturalna grupy lokalnej oraz jej członków, wreszcie z tym związana znikoma integracja kulturalna grupy.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!