WIELE SUGESTII

Przedstawiony tu materiał wyrasta z trzech źródeł po pierw­sze, z własnych doświadczeń wyniesionych z praktycznej działal­ności w amatorskim ruchu artystycznym, po drugie z analizy da­nych empirycznych uzyskanych w badaniach nad uczestnictwem w kulturze mieszkańców społeczności wiejskich i małomiasteczko­wych prowadzonych przez Instytut Pedagogiki i Psychologii UMK w latach 1976-1986 i po trzecie, z analizy literatury naukowej po­święconej głównie problematyce prognozowania rozwoju kultury w Polsce. Przypuszczam, że wiele sugestii zawartych w pracy jest dosyć oczywistych i zapewne od dawna intuicyjnie odczuwanych przez działaczy kultury, publicystów czy nawet polityków. Zbyt często bowiem brakuje empirycznych przesłanek do udokumentowania wielu hipotez, zrodzonych z potocznej obserwacji rzeczywistości kultu­ralnej.W artykule omawiam zagadnienie integracji środowiska lokalne­go wokół funkcjonujących w nim instytucji kulturalnych jako pod­stawowe założenie przyjmując znaną tezę z i socjologii kultury,iż kultura jest z jednej strony wytworem życia społecznego,z dru­giej zaś zapewnia ciągłośc pokoleń. Jest instrumentem zachowania tożssmosci społeczeństwa.Konstrukcja treści pracy jest następująca: zaczynam od poda­nie różnych znaczeń terminu „rozwój kultury”, następnie określam warunki wyjściowe projektu, czyli założenia, których realizacja umożliwi zmaterializowanie idei integracji społecznej. Temu osta­tniemu problemowi poświęcam częsc końcową opracowania.

 

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!