WIZJA ROZWOJU

Kończąc rozważania nad możliwymi scenariuszami rozwoju reg­resu? edukacji dorosłych w placówkach kulturalno-oświatowych trzeba wziąć pod uwagę kilka uwarunkowań makrospołecznych. Po pierwsze-trzeba odnotować zmieniony stosunek do edukacji autote­licznej, do aktywności-społecznej i politycznej, polegający ra­czej na unikaniu wysiłku niż na jego wzmożeniu, co niewątpliwie będzie determinowało aktywność edukacyjną. Po drugie-żywiołowośc w sferze gospodarczej pociągnie za sobą również żywiołowość w sferze edukacyjnej, polegającej na powstawaniu nowych instytucji edukacji dorosłych, często obliczonych jedynie na zysk, ale umie­jętnie reklamujących swoje usługi, co spowodować może odejście wielu potencjalnych uczestników placówek kulturalno-oświatowych. Po trzecie-należy przewidywać wyłączenie się uboższych warstw społecznych z aktywności edukacyjnej ze względów materialnych.Po czwarte-pluralizm ofert aktywności edukacyjnej może spowodo­wać, że placówka tradycyjnie nazywana domem kultury, klubem, świetlicą może być postrzegana jako anachronizm i mimo merytory­cznie wartościowego programu odrzucana przez srodowisko.Jak widać zamiast wizji „rozwoju” edukacji dorosłych w pla­cówkach kulturalno-oświatowych, racjonalniejsze jest rysowanie wizji zagrożeń dla tego typu aktywności. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom jest równie ważne, a może nawet ważniejsze dla eduka­cji dorosłych niż rysowanie optymistycznych prognoz. Przeciwdzia­łać regresowi edukacji dorosłych mogą zarówno uczeni jak i nau­czyciele, działacze jak i publicyści. Ci wszyscy, którzy opinii publicznej mogą przedstawić rzeczywiste skutki zaniku możliwości aktywności edukacyjnej, którzy pokażą skutki społeczne w makro- i mikroskali jedynie instrumentalnej oświaty dorosłych, ci wszy­scy którzy ujmują człowieka z nieco szerszej perspektywy niż do­brze funkcjonującego wykonawcę.

 

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!