WSPÓŁDZIAŁANIE ZE ŚRODOWISKIEM

Zwłaszcza, że współdzia­łanie ze środowiskiem może zmieniać się wraz z rozwojem zarówno danej osoby, jak też i‘ jej otoczenia. Umiejętności odpowiedniego wykorzystania i rozwinięcia wsparcia sprzyjają zazwyczaj jego intensyfikacji, zależy to jednak w wielu przypadkach od specyfi­ki poszczególnych grup społecznych. Rozpatrywane dotychczas wybrane właściwości koncepcji środo­wiska i szereg jeszcze innych jej cech, nie wspominanych szerzej w tych rozważaniach, zazwyczaj nie występują oddzielnie, lecz tworzą pewną mniej lub bardziej zwartą całośc. Całość ta określa wagę przypisywaną środowisku w całokształcie działalności życio­wej określonego człowieka. I tak na przykład gdy środowisko przed stawia się jako łatwe do poznania i przekształcenia oraz jest przychylnie nastawione do danej osoby zazwyczaj nie ocenia się go jako coś szczególnie ważnego w podejmowanych działaniach ży­ciowych. liożna go więc pomijać, nie brac poważniej pod uwagę,a nawet lekceważąc wśród innych warunków wyznaczających życie.Naj­częściej bywa odwrotnie, gdy sroaowisko jawi się jako nierozpo­znawalne, stabilne i zagrażające. Waga jago nabiera większego znaczenia i noże zająć jedno z głównych miejsc wśród czynnikótf determinujących egzystencję. Może nawet dojść do przesadnego wy­olbrzymiania roli środowiska ze szkodą dla innych warunków życio­wych, a zwłaszcza dla znaczenia własnej aktywności życiowej.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!