WYKSZTAŁCENI PRACOWNICY

Pracownicy ci posiadają wykształcenie średnie oraz wyższe artystyczne lub humanistyczne. Ich zarobki wynoszą mniej więcej 110 tys. miesięcznie. Ponadto ośrodek zatrudnia 14 osóh na tak zwane godziny zlecone. Są to instruktorzy ceramiki,tkact­wa, tańca, muzyki itp. W czasie wizytacji w pomieszczeniach oś­rodka zastałem czterech pracowników. Tygodniowo w zajęciach te­matycznych sekcji ośrodka: kolekcjonerskiej, komputerowej, plas­tycznej, akwarystycznej, szachowej, ceramicznej, tkactwa, bale­towej, fortepianowej, gitarowej, nauki języków obcych uczestni­czy około 200-300 osób. Każda z sekcji gromadzi od 10 do 30 ucze­stników. Największe zainteresowanie w lokalnej społeczności uczestników budzą języki obce, video, komputery oraz dyskoteki, małe koncerty, odczyty, prelekcje i wieczory poezji. Organizato­rzy formułują program w oparciu o długoletnie doświadczenie, przedstawiając różne propozycje kończące się zarówno sukcesem i dużą frekwencją jak i zupełnym niepowodzeniem. Sami mieszkańcy nie zgłaszają, ani w żaden inny sposób nie manifestują swoich po­trzeb czy zainteresowań. W 1968 roku ośrodek dysponował 17 mi­lionowym budżetem, z czego 11 min na sprzęt a 6 min na płace. V< budżecie tym ośrodek wypracował 4 min dochodów własnych /bilety za wstęp, opłaty za uczestnictwo w niektórych sekcjach, opłaty za kursy itp./. Ponadto, ośrodek uzyskał dodatkową kwotę 41 min zł na rozbudowę. Dodam, że w dniu przeprowadzania lustracji we­dług ustalonego od dawna rytmu miało się odbyć 6 imprez i form działania.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!