WYWOŁYWANE LĘKI

Odczytanie tego ro­dzaju możliwości nieraz bywa łatwe, kiedy indziej zas musi być poprzedzone odpowiednimi wysiłkami, właściwie zorganizowanymi w miejscu i czasie. Prawidłowa ocena takich zależności stanowi zasadniczy warunek wartościowego dysponowania własną energią i możliwościami otoczenia i dlatego należy do ważnych aspektów po­siadanej przez daną osobę koncepcji srodowiska.Oprócz rozpatrywanych już ocen większość koncepcji srodowi- ska zawiera ujęcie konkretnego środowiska jako sprzyjającego lub zagrażającego określonej osobie. Wyraża więc pewien stopień przy­chylności środowiska w odniesieniu do planów, interesów i potrzeb wybranej jednostki. Niektóre środowiska przedstawiają się na tej drodze jako ułatwiające wysiłki życiowe, a inne jako w rożnym stopniu szkodzące, aż do zupełnie negatywnego nastawienia. W tych ostatnich przypadkach srodowisko wygląda groźnie, niebezpiecznie może wywoływać różnego -rodzaju lęki. Takie, przypisywane śro­dowisku różnorodne właściwości oddziaływują wyraźnie na cało kształt rozwoju psychicznego określonych ludzi. Pełne ufności po­dejście do srodowiska sprzyja różnorakim działaniom jednostki w tymże srodowisku, chociaż niejednokrotnie może prowadzić do lek­komyślności i powierzchownego ślizgania się po Zdarzeniach i sy­tuacjach.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!