ZDJĘCIE OBOWIĄZKÓW

Przy zdjęciu obowiązków o charakterze administracyjnym powinny zmienić się relacje między WDK a pozostałymi placówkami, które po­winny kupować określone usługi w wyspecjalizowanej w konkretnym za­kresie placówce zamiast byc „otaczane opieką i pomocą” często nie­sprawną lub niechcianą/.Zmianom powinna również ulec wewnętrzna organizacja pracy domów kultury. Pracownicy, zwolnieni z obowiązku bycia do dyspozycji władz administracyjno-politycznych powinni pracować tylko niezbęd­ną ilosc czasu w ustalonych, wspólnych dla wszystkich godzinach, a z pozostałego ruchomego czasu pracy powinni byc rozliczani zadanio­wo przez bezpośrednich przełożonych. Pozwoli to lepiej gospodarować czasem pracy i dostosować działalność placówki do potrzeb odbior­ców jej działalności, ekonomiczniej, z korzyścią dla pracowników i zadań instytucji.Niezbędnym wydaje się również znalezienie rozwiązań umożliwiają- cych wyraźne zróżnicowanie spłaszczonych płac z odczuwalnym premio­waniem jednostek twórczych, nowatorskich, uzyskujących ponad­przeciętne wyniki w swej działalności w skali województwa czy kraju. Korzystnym wydaje się tu wprowadzenie dwóch stopni spe­cjalizacji uznających przede wszystkim wyniki pracy a nie staż, wykształcenie czy uznanie bezpośrednich przełożonych. Stopnie te powinny byc przyznawane na wniosek zainteresowanych przez kom­petentne, niezależne komisje na zamknięte, na przykład 5-letnie okresy i pociągające za sobą znaczący, co najmniej 30-50 procen­towy dodatek do płac

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!