ZREDUKOWANIE POTRZEB

W ten sposób edukacja w szerokim rozumieniu jako jeden z celo,/ realizowanych zarówno przez uczestników jak i instytucje kultu­ralne zniknie, zostanie jakby w „naturalny” sposób y/yeliminowana z potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej. Można przypuszczać że również dorastająca młodzież przestanie się interesować war­tościami kultury zarówno w sensie kreacyjnym jak i recepcyjnym a swoją energię życiową będzie kierować w inny obszar /oby tylko w obszar pracy/, Tak więc można przewidywać, że na skutek zredu­kowania potrzeb kulturalnych do takich, które może zaspokoić te­lewizja i potrzeb edukacyjnych do takich, które zaspokoi pry­watna spółka prowadząca kursy wiedzy praktycznej, ze świadomości mieszkańców danej miejscowości zostanie wyeliminowana instytucja kulturalna, i nikt nie będzie jej żałować, nikt nie odczuje jej braku, ale sytuacja taka spowoduje zubożenie osobowości przynaj­mniej n. tórych członków społeczności lokalnej, tych którzy ma­jąc określone zdolności mieli określoną motywację /nie tylko instrumentalną/ i nie mogą pokonać bariery, która przez likwida­cję placówki kulturalnej została im stworzona.Rozpatrzmy jednak inną wersję – optymistyczną, jaka może za­istnieć po likwidacji placówki kulturalno-oświatowej. Ten scena­riusz rozwoju wydarzeń budowany jest na hipotezie, że zespoły funkcjonujące w domu kultury były zintegrowanymi grupami społe­cznymi, celowymi, stanowiącymi dla poszczególnych ich członków grupy odniesienia.

Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!