ZRÓŻNICOWANE INSTYTUCJE

17
  1. Domy kultury są instytucjami wielorako zróżnicowanymi. To ich zróżnicowanie wskazuje na zasadność indywidualizacji również rozwiązań samorządowych. Niejednorodna jest przecież ich geneza . Struktura społeczna i zadania domów kultury są w znacznym stop­niu wyznaczone środowiskowo, kadrowo i przez możliwości techni- czno-finansowe. Odmienne jest ich usytuowanie środowiskowe,które różnicuje założone funkcje’*. Na zróżnicowanie domów kultury ma też wpływ opcja sił kierowniczych na rzecz określonego modelu /wyobrażonej wizji/ domu kultury: dom kultury jako ośrodek usług kulturalnych, dom kultury jako ośrodek współżycia społeczno-kul­turalnego środowiska lokalnego czy też dom kultury jako śro­dowisko twórczeTe wielorakie zróżnicowania nie są obojętne dla społecznej świadomości potrzeby rozwiązań samorządowych, wyobrażenia zasię­gu i zakresu działalności samorządowej, jego rzeczywistych upraw­nień, form funkcjonowania, itp. W jednym z nich będziemy mieli do czynienia z pełnym, rozwiniętym samorządem /a przynajmniej z warunkami do takich rozwiązań/, w innym samorząd wystąpi jedynie na pewnym szczeblu organizacji /np. na szczeblu komórek państwo­wych/, ale też spotkać można wyłącznie samorząd wycinkowy, powo­ływany do rozwiązywania tylko niektórych problemów związanych z funkcjonowaniem domu kultury, na przykład z programowaniem jego działalności.
Cześć! Mam na imię Maja i jestem autorem wpisów, które znajdują się na tym blogu. Bardzo się cieszę, iż to czytasz. Oznacza to, że w pewien sposób moje wpisy Cię zainteresowały! Chciałabym Ci za to podziękować z całego serca i pozdrawiam Cię!